လူကြီးများအတွက်လျှပ်စစ်စက်ဘီး - EB102

လောင်စာစွမ်းအင်သုံးကားများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များထက်စီးပွားရေးအရပိုမိုသက်သာပြီးမြို့အတွက်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ၀ ယ်တာထက်စျေးသက်သာသည်။
  • ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ၊ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းမေ့လျော့ပါ။
  • လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ မြေအနေအထား (သို့) အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းသည် ပိုမို၍ အသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါမြင်းစီးသူရဲကိုပိုမိုအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်နိုင်ပြီးတောင်ကုန်းများပေါ်သို့တက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ စက်ဘီးသည်သင့်အတွက်စီးနင်းခြင်းမပြုပါ၊ သင်စတင်သောအခါသို့မဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့စီးနိုင်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတောင်ပေါ်သို့စီးသွားသောအခါအနည်းငယ်တွန်းအားပေးသည်။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် - ES101

လောင်စာစွမ်းအင်သုံးကားများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များထက်စီးပွားရေးအရပိုမိုသက်သာပြီးမြို့အတွက်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ၀ ယ်တာထက်စျေးသက်သာသည်။
  • ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ၊ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းမေ့လျော့ပါ။
  • လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ မြေအနေအထား (သို့) အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းသည် ပိုမို၍ အသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါမြင်းစီးသူရဲကိုပိုမိုအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်နိုင်ပြီးတောင်ကုန်းများပေါ်သို့တက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ စက်ဘီးသည်သင့်အတွက်စီးနင်းခြင်းမပြုပါ၊ သင်စတင်သောအခါသို့မဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့စီးနိုင်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတောင်ပေါ်သို့စီးသွားသောအခါအနည်းငယ်တွန်းအားပေးသည်။

တောင်ကြီး၌ခဲနေသောလျှပ်စစ်စက်ဘီး - EMB102

လောင်စာစွမ်းအင်သုံးကားများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များထက်စီးပွားရေးအရပိုမိုသက်သာပြီးမြို့အတွက်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ၀ ယ်တာထက်စျေးသက်သာသည်။
  • ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ၊ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းမေ့လျော့ပါ။
  • လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ မြေအနေအထား (သို့) အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းသည် ပိုမို၍ အသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါမြင်းစီးသူရဲကိုပိုမိုအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်နိုင်ပြီးတောင်ကုန်းများပေါ်သို့တက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ စက်ဘီးသည်သင့်အတွက်စီးနင်းခြင်းမပြုပါ၊ သင်စတင်သောအခါသို့မဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့စီးနိုင်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတောင်ပေါ်သို့စီးသွားသောအခါအနည်းငယ်တွန်းအားပေးသည်။